Felvételi követelmények az általános iskolából jelentkezőknek

Biológia:

• Magyarország élővilága (hazai erdőink, vizek-, vízpartok élővilága, élet a füves területeken) • Távoli tájak élővilága. Az élőlények rendszerezése (növény- és állatrendszertan, a törzsek

tulajdonságai, vírusok, baktériumok)
• Az állatok kültakarója, az ember bőre
• Az állatok mozgása. Az ember mozgásrendszere, csontok felépítése
• Az állatok légzése, a légzőszervek fejlődése, az ember légzése
• Az állatok táplálkozása, az ember emésztőrendszere
• Az állatok anyagszállítása, az ember keringési rendszere, a vér

Kémia:

• Az oldatok összetétele, az oldódás energiaváltozásai
• az oldatok töménysége, tömegszázalék alkalmazása számolási feladatok megoldásánál (keverés, töményítés, hígítás)
• Az atom, az elemi részecskék jellemzése. Az elekronburok szerkezete
• Kémiai részecskék s azok jellemzése (atom, molekula, ion)
• Az anyagmennyiség mértékegysége, a mól. Az Avogadro szám alkalmazása számolási feladatokban • Kovalens kötés kialakulása azonos és különböző atomok között. Molekulák polaritása
• Fémes és ionos kötés. Fémek és ionvegyületek tulajdonságai
• Kémiai reakciók típusai (egyesülés, bomlás), jelölése kémiai egyenletekkel, egyenletírás
• Kémiai számolások egyenletek alapján, százalékos összetétel
• Sav-bázis és redoxi folyamatok és jelölésük
• A periódusos rendszer ismerete. Nemfémes elemek: IV. V. VI. VII. oszlop elemei és vegyületei.

Részletesebb felvételi segédlet az iskolánk honlapján található

Az emelt szintű képzésre jelentkezők számára szóbeli vizsgát tartunk. A vizsga kb. 70%-ban biológia, 30%- ban kémia kérdésekből áll, melyet feladatlapon kap kézhez a tanuló. A felkészülési idő (20 perc), utána csak az elhangzottak pontozására kerül sor.
Kémiából a témakörökben megadott számolási feladatok pár lépésből álló, akár fejben is elvégezhető típusúak lesznek. Számológép a vizsgán használható, melyről minden diák önmaga gondoskodik.

SEGÉDANYAG 8-OS FELVÉTELI