Érettségi eredmények tantárgyanként 2017-ben rendes érettségi vizsgát tett nappali tagozatos diákok esetében

tantárgy/szint Átlag / Érdemjegy Átlag (%) Max(%) Min(%) Létszám
angol célnyelvi civilizáció 5,00 95,20 100 80 10
közép 5,00 95,20 100 80 10
angol nyelv 4,97 88,17 100 60 117
emelt 5,00 86,24 100 64 54
közép 4,94 89,85 99 60 63
biológia 4,50 68,79 95 36 34
emelt 4,60 69,07 95 36 30
közép 3,75 66,75 85 50 4
emberismeret és etika 5,00 98,86 100 96 7
közép 5,00 98,86 100 96 7
ének-zene 5,00 87,00 92 82 2
közép 5,00 87,00 92 82 2
fizika 4,71 83,33 98 58 21
emelt 4,80 79,80 94 58 5
közép 4,69 84,44 98 62 16
földrajz 5,00 91,00 98 84 3
közép 5,00 91,00 98 84 3
francia nyelv 4,83 79,67 97 50 6
emelt 4,75 71,75 87 50 4
közép 5,00 95,50 97 94 2
informatika 4,78 82,44 99 62 18
emelt 5,00 83,00 99 62 4
közép 4,71 82,29 96 65 14
kémia 4,56 70,89 93 18 20
emelt 4,50 67,50 90 18 16
közép 4,75 82,75 93 78 4
magyar nyelv és irodalom 4,84 86,16 99 58 140
emelt 5,00 77,50 88 63 6
közép 4,84 86,54 99 58 134
matematika 4,59 80,71 100 34 140
emelt 4,92 77,42 98 53 26
közép 4,51 81,46 100 34 114
német nyelv 4,91 87,23 97 76 22
emelt 5,00 86,50 90 83 2
közép 4,90 87,30 97 76 20
olasz nyelv 5,00 77,00 77 77 1
emelt 5,00 77,00 77 77 1
spanyol célnyelvi civilizáció 3,83 63,00 82 40 6
közép 3,83 63,00 82 40 6
spanyol nyelv 4,93 79,20 94 58 15
emelt 4,93 79,20 94 58 15
testnevelés 5,00 98,00 100 94 3
közép 5,00 98,00 100 94 3
történelem 4,69 80,57 99 48 140
emelt 4,96 79,52 99 58 25
közép 4,63 80,80 96 48 115
vizuális kultúra (középszintű, portfolió) 5,00 93,50 94 93 2
közép 5,00 93,50 94 93 2
Összes átlag/Összes létszám 4,754 82,855     707