Érettségi eredmények tantárgyanként 2018-ban rendes érettségi vizsgát tett nappali tagozatos diákok esetében

Tantárgy közép emelt Összes
Létszám jegy százalék Létszám jegy százalék Létszám jegy százalék
angol célnyelvi civilizáció 1 5,00 96,00       1 5,00 96,00
angol nyelv 73 4,93 90,71 39 5,00 84,82 112 4,96 88,66
biológia 9 4,67 80,44 12 4,67 74,50 21 4,67 77,05
emberismeret és etika 19 4,89 93,16       19 4,89 93,16
fizika 7 4,71 81,57 2 4,50 64,50 9 4,67 77,78
földrajz 2 5,00 85,00 1 5,00 77,00 3 5,00 82,33
francia nyelv 1 5,00 96,00 2 5,00 80,00 3 5,00 85,33
informatika 36 4,64 82,36 6 4,20 69,80 42 4,59 80,83
kémia 1 5,00 90,00 7 4,43 75,43 8 4,50 77,25
magyar nyelv és irodalom 123 4,72 84,10 4 5,00 83,75 127 4,72 84,09
matematika 106 4,33 76,26 21 4,71 70,71 127 4,39 75,35
német nyelv 19 4,79 84,74 6 4,60 75,40 25 4,75 82,79
spanyol célnyelvi civilizáció 17 4,71 86,35       17 4,71 86,35
spanyol nyelv 5 4,60 81,80 17 4,94 79,53 22 4,86 80,05
testnevelés 5 5,00 88,80       5 5,00 88,80
történelem 99 4,35 74,74 28 4,82 71,39 127 4,46 74,00
Összesen 523     145     668