Kedves Hermanosok!

Keressük a közös halmazt, amellyel egyszerre szólíthatunk meg kollégát, szülőt és tanítványt, ez tűnik a legátfogóbbnak. Hiszen valamennyien hermanosok vagyunk, a kedves szülők és gyermekeik ideig – óráig, hosszabb – rövidebb évekig, a kollégák többsége az iskolába való belépésétől a nyugdíjba vonulásáig.

Reméljük és képviseljük, hogy nem csupán a közös intézmény, a ház, az udvar köt össze minket, hanem az általunk továbbadni kívánt szeretet, szellemiség, mentalitás is.

Talán erre a kapocsra van a legnagyobb szükségünk most, amikor minden bizonytalannak, esetlegesnek tűnik az életünkben, amikor immár egy éve kifordult a sarkából a világunk, a jól bevált rutinjainkat újra kellett gondolnunk, új gyakorlatokat kellett meghonosítanunk.

Kedves Diákjaink!

Reméljük, érzitek, hogy értetek van minden.

Tanáraitok, szüleitek azért rendezték át az életüket, hogy a helyzethez képest a legnormálisabban működjön az oktatásotok és a nevelésetek. Bizonyára látjátok, hogy az iskolánk igyekszik egységes mederbe terelni a tanítást, tartani az órarendet, kijelölni a kereteket, amelyek között mindannyian dolgozhatunk.

Köszönjük minden hermanos gyereknek, aki megértette ezeket az erőfeszítéseket, aki hozzátette a maga szerepét, aki a lehetőségeket maximálisan kihasználva igyekszik teljesíteni a feladatokat.

Talán a nagyobb önállósághoz nagyobb felelősségtudat is társul, így fiatal felnőttként megtapasztalhatjátok a saját sorsotokért való felelősség szépségét és nehézségét.

Talán helyére is kerülnek a dolgok, nem biztos, hogy az érdemjegy a legfontosabb a ti életetekben, sokkal inkább az, hogy mi van a jegy mögött, milyen muníciót szedtél össze, mennyire vettél részt a közös munkában.

Ugyanakkor elismerjük a veszteségeiteket is, a diákélet színei, szépsége, vitái teljesen kimaradtak ebből a tanévből a nagygimnazistáink számára. A legnagyobb vesztes a 12. évfolyam, nincs mit hozzátenni a helyzethez, csak sajnálni tudjuk az embereket összekovácsoló elmaradt programokat. De előre kell néznetek, most kell, hogy felértékeljétek a múltat, a 9.-10. éveteket, amikor még senki nem sejthette, hogy másként kell folytatnunk.

Ne veszítsétek el az életkedveteket, ne süppedjetek bele az önsajnálatba! Keressétek a lehetőségeket, hogy a virtuális világban is legyen osztály, csoport, legyenek jóízű beszélgetések, pletykapartik, viták.

Tanuljatok, éljetek a lehetőségeitekkel!

Kedves Szülők!

Köszönjük a támogatást, a gyermekük számára a digitális oktatás otthoni feltételeinek megteremtését, az alkalmazkodást, az erőfeszítéseink jóindulatú szemlélését. Nyilván érzékelték, hogy az iskola és a szülői ház kapcsolata megváltozott, főleg a kisgmnazistáink szülei számára lehetett sokkoló hatású, hogy be se léphetnek a gimnázium épületébe. Nem mi akartuk így, de köszönjük a maximális alkalmazkodást a mindenkori előírásokhoz.

Azonban amit ebben a helyzetben lehetett, igyekeztünk megtenni. Megtartottuk a virtuális szülői értekezleteket, fogadóórákat, szülői választmányi ülést, levélben és telefonon kapcsolatban maradtunk egymással.

Köszönjük azoknak a szülőknek is az együttműködését, akiknek a gyermekét közösen kellett visszaterelgetnünk az online iskolapadba, vagy akik a kialakult gyakorlatot segítő szándékú észrevételeikkel igyekeztek jobbá tenni.

Embert próbáló feladatot rótt önökre a sors, munkahelyi, otthoni helytállásukhoz kívánok sok erőt és jó egészséget.

Kedves Kollégáim!

Köszönjük nektek a helytállást, a 10-12 órás munkanapokat, a rugalmas alkalmazkodást a nem hétköznapi helyzetekhez. Külön köszönjük a hivatástudatot, a gyönyörű versenyeredményeket, a közösségi szerepvállalásokat, az osztályfőnökök sziszifuszi aprómunkáját, a szaktanárok erőfeszítéseit, az iskola működéséhez nélkülözhetetlen segítő kollégák háttérmunkáját, a titkárság állandó személyes jelenlétét.

Kívánjuk, hogy ne vesszetek el a hírek és vélemények áradatában, az egészségetek mellett a józan elméteket is őrizzétek meg, és a lehetőségeket kihasználva „beoltakozva” várjuk együtt a visszatérést, a nyitást.

Kedves Hermanosok!

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek áldott húsvétot, egészséget, a lehetőségekhez képest ünnepi családi együttlétet, a vírushelyzet utánra a normális élet mielőbbi feltámadását, de addig is türelmet és kitartást.

2021 nagyszerdáján szeretettel

Madarász Péter

igazgató

Dezsőfi György

Dudás Imre

Gyuricza Judit

igazgatóhelyettesek