Különös közzétételi lista

 

 

1.      A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
                                                                           

1.1.   2011/2012-es tanév I-II. félév A Herman Ottó Gimnázium pedagógusainak heti munkabeosztása

1.2.   2011/2012-es tanév I-II. félév A Herman Ottó Gimnázium pedagógusainak heti munkabeosztása (Napközi)

1.3.   2011/2012-es tanév I-II. félév A Herman Ottó Gimnázium pedagógusainak heti munkabeosztása (Levelező)

2.      A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.      Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

4.      Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5.      Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

6.      Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban

7.      Iskolai tanév helyi rendje

8.      Igény- és elégedettségmérés eredményei

9.      Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

10.  Szakkörök, szakosztályi sport, tömegsport