Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról-2018.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A központi írásbeli vizsga időpontja a 8 évfolyamos gimnáziumba és a 9. évfolyamra jelentkezőknek:

2018. január 20-án (szombat) 10 óra

Kérjük, hogy

·         a vizsga napján 9.15 és 9.45 között érkezzenek meg,

·         az aulában található beosztás szerint foglalják el helyüket a kijelölt vizsgateremben,

·         a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű golyóstollal kell elkészíteni.

Ha a január 20-i, szombati felvételi napon nem tud megjelenni, kérjük, a felvételi megkezdése előtt telefonon jelezze távolmaradását. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A felvételi dolgozatok megtekinthetők 

2018. január 25-én (csütörtökön) 8-16 óráig a díszteremben.

A szülő költségére a dolgozat fénymásolható, de javasoljuk a digitális felvétel készítését,
mert azon a piros javítás is látszik.

A pótló írásbeli vizsga időpontja:

2018. január 25-én (csütörtök) 14 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt (pl. betegség) nem tudtak részt venni, és a pótfelvételi napjáig vagy a pótfelvételi napján orvosi igazolásukat leadták. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

  

Titkárság elérhetősége: titkarsag@hog.sulinet.hu, 46/353-903