KIFIR - Jelentkezési lap 4. osztályosok számára

A KIFIR jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelő lapját vagy másolatát. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon a 9. pontban - Tanulmányi eredmények táblázatban a 3. év végi és a 4. félévi eredményeket tüntessék fel magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, természet- vagy környezetismeret és idegen nyelv tantárgyakból. A 4. osztály félévi értesítőjéről fénymásolatot kérünk.