A Miskolci Herman Ottó gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése          

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a miskolci Herman Ottó gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.  A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  •      tornatermi sportburkolat felújítása és új réteg elhelyezése

  •      infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Miskolci Herman Ottó Gimnázium tornacsarnokának felújítása nagymértékben elősegíti a mindennapos testnevelés magasabb színvonalú megtartását. Mivel Miskolc város legnagyobb tornaterméről van szó, ez a fejlesztés nagymértékben segíti, az itt edzéseket tartó városi sportegyesületek minőségi feladat ellátását is.

A részleges akadálymentesítés kialakítása, nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

A beruházás azért is volt fontos, mert az országos hírű gimnázium kiemelkedő sportélet színtere, ahol a diákok rendszeres résztvevői megyei és országos diákolimpiai döntőknek.

 

Az eredeti dokumentum itt tekinthető meg.