Kovács Marianna halálára

Kovács Marianna halálára

A túlélők kötelessége, hogy megemlékezzenek az elhunytakról, hogy összeszedjék életük értékeit.

Kovács Marianna, a Herman Ottó Gimnázium legendás igazgatója a napokban távozott el közülünk. Halála számvetésre, emlékidézésre késztet minket, s elgondolkodunk azon, hogy szeretett iskolánk hogyan lett az, aminek ma ismerjük. Kovács Marianna „Igazgatónő” volt a szó legklasszikusabb értelmében. Filigrán alkata, polgári értékrendet képviselő eleganciája markáns véleményét mindig higgadtan, halk szavúan közlő egyénisége erősítette azt a tekintélyt, amely akkor még járt az igazgatói pozícióval. Klasszikus kulturáltsága, magyar-latin szakos tanári műveltsége adta meg számára azokat az alapokat, amelyekre felépítette tanári majd igazgatói habitusát.

20 éven keresztül 1975-1995 között volt a Herman igazgatója, ezalatt emelkedett fel gimnáziumunk az átlagos szintről a jó színvonalú iskolák közé. Igazgatói küldetésének tekintette a minőségi oktatás és nevelés megvalósítását. Tapintatosan, a korábbi hermanos szokásokat, hagyományokat megőrizve igyekezett javítani a gimnázium megítélésén, eredményein. A munkát a nevelőtestület összeállításával kezdte, előző munkahelyéről, a Kossuth Gimnáziumból nagy tapasztalatú és tudású kollégákat hívott át, ugyanakkor tehetséges pályakezdő fiataloknak biztosított tanári állást és lehetőséget ahhoz, hogy a gimnázium falai között nagy tanáregyéniségekké nőjenek fel.

Ugyanakkor megteremtette a szakmai feltételeit, hogy kiváló képességű gyerekek számára is vonzó legyen az iskola.

A Hermant népszerűvé, ismertté tette városunkban. Aktív közösségi és kulturális élet jellemezte ez idő tájt iskolánkat, neves előadók, ismert tudósok, művészek, költők tágították a hermanos diákok látókörét. Az eredmények igazgatónőt igazolták.

Azonban fordult a világ, változott a történelem, és igazgatóságának utolsó éveiben iskolája megmaradásáért kellett harcolnia. Nagy része volt abban, hogy megmaradt a Herman Ottó Gimnázium, hogy 1993-ban a Városház téri épületből a Tízeshonvéd utcai épületkomplexumba költözhetett át iskolánk. Nemcsak az épület változott, hanem a képzési szerkezet is, a tagozatok mellett megjelentek a kisgimnazistáink. Kovács Marianna igazgatónő személyesen felvételiztette az első évfolyam kisgyerekeit, ezzel is hitet tett a nyolc évfolyamos képzés bevezetése mellett.

Búcsúzunk a Herman Ottó Gimnázium 3. igazgatójától az iskolavezetés, a kollégák, a volt és jelenlegi diákok nevében.

„Sit tibi terra levis”