Történelem érettségi témakörök középszinten 2017.

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek

1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei

2. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.

3. Az ipari forradalom hullámai és hatásai  

 

II. Népesség, település, életmód

4. Demográfiai és etnikai változások a 18. században Magyarországon.

5. A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban.

6. Életmód a Kádár korszakban  

 

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek

7. A Hunyadiak

8. Reformáció és katolikus megújulás

9. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései  

 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban

10. Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai  

11. A kiegyezés

12. A magyar modern demokrácia működése  

 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

13. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.  

14. A középkor kultúrája, művészete

15. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői.

16. A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus  

 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

17. A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc.

18. A második világháború előzményei, kitörése és jellemzői.

19. A trianoni békediktátum és következményei.

20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 

Sikeres felkészülést kiván a történelem munkaközösség!