Áprilisi igazgatói levél a szülőknek

Kedves Szülők!  

A május elsejei hosszú hétvége és az azt követő érettségik előtt ismételten szeretném tájékoztatni Önöket gimnáziumunk tevékenységéről, a következő hetek feladatairól. Szeretnék ugyan személyesebb és közvetlenebb lenni, szeretném, ha más csatornán is találkozhatnánk egymással, de amíg erre nincs mód, addig csupán ebben a formában tudom megtenni. Az első szavam ismét a köszöneté. Köszönöm a megértésüket, a türelmüket, a gyermeküknek nyújtott segítségüket, a felénk áradó szeretetüket. Köszönöm, hogy ebben a minden családot próbára tevő válságban egy irányba tartunk, mindannyian azon dolgozunk, hogy normalizáljuk a mindennapjainkat, a lehető legjobban éljünk a helyzet adta lehetőségekkel.  Külön köszönöm a szülői választmány tagjainak, hogy kitöltötték és visszaküldték a digitális oktatásunkra vonatkozó kérdőívet. Az alábbi táblázatban a kérdésekre adott válaszok átlagértékei szerepelnek, melyet tájékoztató jelleggel megosztok Önökkel. A kérdésekre 1-től 5-ig lehetett válaszolni, ahol az 1 jelentése: egyáltalán nem, az 5 jelentése pedig a teljes mértékben, nagyon.    

Összességében Ön szerint mennyire jól kezelte az iskola az osztálytermen kívüli oktatásra való áttérést? 4,3 

Megfelelő-e az információáramlás a diákok és tanárok között? 4,27

Megfelelő-e az információáramlás a szülők és tanárok között? 3,93

Megfelelőnek tartja-e az iskolavezetés tájékoztatását a szülők felé? 4,83

Mennyire tartja kielégítőnek a digitális oktatás megvalósítására az iskola által kialakított egységes rendszert (Moodle, Discord, Kréta hármas)? 4,43 

Előfordul-e, hogy gyermeke még mindig az iskola egységesített rendszerén kívüli platformon kap feladatokat? 2,2 

Mennyire tartja könnyen kezelhetőnek az általunk kialakított platformot? 4,5

Az otthoni eszközök milyen szinten biztosítják a tanulás feltételeit gyermeke számára? 4,86

A gyermeke leterheltsége nőtt-e az új oktatási forma bevezetésével? 2,7

Előfordul-e, hogy irreálisan sok a feldolgozandó tananyag, amely a gyermekét megijeszti? 2,47

Mennyire okoz családi problémát az otthoni tanulás megszervezése? 1,9

Előfordul-e, hogy gyermeke hétvégén kap feladatot? 2

Mennyivel látja fáradtabbnak a gyermekét ebben az új rendszerben? 2

Jelentkeznek-e pszichés, mentális problémák a tanítással-tanulással összefüggésben? 1,9

Mennyivel többet kell segítenie a gyermekének? 2,2

Mennyire hatékony a gyermeke fejlődése szempontjából a tantestületünk által kínált oktatási forma? 3,63

Mennyire várja gyermeke a normál tanítás visszaállítását? 3,9   

A válaszokból, az eredményekből egyértelműen tükröződik az elfogadásuk, a kifejtett véleményükből a jobbító szándékuk. Az összesítés után online értekezleten elemeztük a tantestülettel és a szükséges tanulságokat levonva próbáljuk jobbá tenni a digitális oktatási folyamatot. Kérjük, hogy a továbbiakban is jelezzék felénk a felmerülő problémákat, kérdéseket.  

Utolsó levelemben a rendszer finomhangolását ígértem, ezen folyamatosan dolgozunk. Reményeink szerint már látszik Önöknek is, hogy gördülékenyebb lett a kommunikáció, hogy csökkentek a beküldendő feladatok, hogy átláthatóbb lett az órarend, kevesebb az ütközés az online órák között. Ígértem  a virtuális közösségi élet lehetőségét, és ugyan ezen még folyamatosan gondolkozunk,  de a költészet napi versajánlásink próbáltak ösvényt taposni errefelé. Sokan azt gondolhatják, hogy a gyerekeink eddig is otthon voltak ebben a térben, ők maguktól is folytatják a virtuális közösségi létüket, csetelnek, fórumoznak, megosztanak, de mi  már érzékeljük az elmagányosodásukat. Magunkon is tapasztaljuk az eleven kapcsolatok hiányát. Így folytatjuk a próbálkozást, igyekszünk olyan fórumot találni közösségi életre, ami eléri az ő ingerküszöbüket is és segítséget nyújt ezen a területen.    

Kedves Végzős Szülők!   

Önöknek és a gyermekeiknek a legnehezebb most. Nincs a helyzetre jó válasz, nincs egyedül üdvözítő megoldás, viszont kénytelenek vagyunk alkalmazkodni és ez sok konfliktushelyzetet is eredményezhet.  A jelen állás szerint, május 4-én reggel 9 órakor elkezdődik az érettségi vizsga a magyar írásbelivel. A változásokról már küldtünk értesítést a diákoknak és bizonyára más csatornán is eljutott Önökhöz, az érettségi vizsgának a kizárólag az idei tanévre vonatkozó különleges szabályai. Amennyiben az oktatásirányítás időközben másképpen rendelkezne, azonnal értesítjük Önöket és a gyermekeiket is.  Az írásbeli terembeosztás elkészült, és a lehető legbiztonságosabbá tettük azzal, hogy egy teremben legfeljebb csak 10 vizsgázó tartózkodik majd. A vizsganapokon védőfelszerelést és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a bejáratnál és a folyosókon. Minden nap fertőtlenítjük a teljes iskolát, továbbá a vizsgatermeket egy szülői felajánlásból az érettségi időszak alatt kétszer ezüstkolloidos eljárással fertőtlenítjük. Igyekszünk a beléptetésnél is kerülni a tumultust, ezért kérjük a gyerekeket, érkezzenek korábban, ne csoportosuljanak a portánál. A vizsgák előtt értesítést küldünk majd a tanulóknak, hogy melyik teremben fognak vizsgázni, így célirányosan az adott terembe mehetnek. Megnyitjuk majd a C épület (menza felőli) nagy bejáratát is, és kérjük, hogy a C épületszárnyban vizsgázók azon közlekedjenek. De mindezek mellett fontos számunkra az is, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy a tanulóink a rendkívüli intézkedések mellett is otthon érezzék magukat az iskolájukban,  és ezáltal élvezzék a hazai pálya előnyeit.  Az érettségi mindig izgalommal jár, minden gyerek a saját egyénisége szerint küzd meg a lámpalázzal, a szorongással. Kérjük, most különösen álljanak melléjük, biztassák őket, erősítsék a lelküket! Mi is megpróbálunk minden tőlünk telhetőt. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy nagyon sajnáljuk az elmaradó ballagást, szerenádot, de elkezdtük a szervezését egy  augusztus végi, szeptember eleji pótló ballagásnak, és esetleg egy április 30-ai meglepetésnek is, de ez maradjon még néhány napig titok. Az 5.-11. évfolyam számára a május 4-5-én, hétfőn és kedden  tanítási szünet lesz, 6-7-én szerdán és csütörtökön  délutáni „rövidített órák” lesznek a történelem és az angol érettségi vizsgák után. Discordos online órák  helyett ezeken a napokon a tananyag kijelölését, illetve azok önálló gyakorlását  részesítjük előnyben.     

Kedves Szülők!  

A kerti parti szervezését is keresztülhúzta a járvány, és nagyon sajnáljuk, hogy idén nincs lehetőségünk arra, hogy ezen a kötetlen, vidám, oldott eseményen részt vehessünk, ahol természetes a felhőtlen beszélgetés, az emberi szó, az étel-ital. Ez is jelzi, hogy mennyire átértékelődnek a hétköznapok, mennyire felértékelődnek a pár hónapja még természetesnek tartott találkozások, események. Befejezésül kérem Önöket, hogy tartsunk ki, mert egyszer csak vége lesz, és mi megpróbálunk mindent pótolni, amit elvett tőlünk a vírus. Addig pedig jó egészséget, békés családi napokat kívánok szeretettel.   

Miskolc, 2020. április 24.       

Madarász Péter   

igazgató