Virtuális képzőművészeti kiállítás végzős diákjaink munkáiból

  Már év közben megfogalmazódott a gondolat, hogy az idei végzősök művészetek iránt érdeklődő és alkotókedvű diákjainak rendezzünk egy záró – összefoglaló kiállítást április végén. A rendkívüli helyzetből adódóan a kiállítás virtuális tárlattá formálódott, olyan alkotásokat megmutatva, melyek már szerepeltek az iskolánkban rendezett kiállításokon. 

  Biológia tagozatos, valamint nyolcosztályos képzésbe járó, a továbbtanulást illetően más irányt választó, de különleges művészeti tehetségektől búcsúzunk.  Pozsa Panna, Kováts Panna,  Csöbönyei Anna és Hangonyi Péter Zoltán négy év folyamán készült alkotásaiból válogatva eszembe jutottak az ámuló tekintetek, melyek akkor vetődtek a rajzokra, mikor egy-egy alkalommal inspiráció gyanánt megmutattam diáktársaiknak, a csillogó szemük, mikor elkészült a mű, és még sorolhatnám...

  Esztétikai igényük, tökéletességre törekvésük kezdettől fogva megmutatkozott, az évek során hol az iskolai kötelezők, hol a saját indíttatásból készült szerzemények váltak alkotásokká. A grafikai és festészeti technikákkal készült művek figurális, többnyire realista szemléletben született, négy különböző világkép lenyomatai, melyekben sajátos érzelem- és gondolatviláguk tükröződik. 

  A művészeti nevelés számtalan módon gyümölcsözhet, ebben rejlik nagyszerűsége: alkotói energiákat teremt.  Kívánom kedves tanítványaimnak, hogy bármilyen területen találják meg a boldogulásukat, tartsák meg termékeny alkotókedvüket a maguk és mások örömére!

   A honlapunkra látogató érdeklődőknek kellemes szemlélődést kívánunk!

A képek megtekinthetők itt

Bakos Júlia