A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS TÜKRÉBEN

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

Tájékoztató az étkezési térítési díjak fizetéséről

TÁJÉKOZTATÓ

az étkezési térítési díjak fizetéséről  

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

A Miskolci Közintézmény-működtető Központ (MKMK) az étkezési térítési díj fizetésére vonatkozóan az alábbi lehetőségeket biztosítja az Önök számára:  

Tájékoztató étkezéssel kapcsolatban

2017.08.30.

Kedves Szülők!

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2017. szeptember 1-jén 16 óráig tartunk napközis foglalkozást azoknak, akik ezt igényelni kívánják. Azonban étkezést csak azoknak a diákoknak tudunk biztosítani, akik ezt augusztus 29-ig megrendelték. Aki erre a napra nem rendelt ebédet, kérjük, gondoskodjon a gyermeke hideg étkezéséről.

2017.08.29

Tisztelt Szülők!

Tanév eleji tájékoztatás

2017. szeptember 1-jén pénteken 8 órakor kezdődik a tanítás. 

Nem kell üneplőben jönni, ugyanis tanévnyitó ünnepély helyett 8 órakor rádiós igazgatói köszöntő nyitja meg az évet. 

Az első 4 órában osztályfőnöki órákat tartunk, ezekben az órákban osztjuk a tankönyveket. 

Magyarország jó tanulója jó sportolója díjazottak 2017.

A 2015-2016-os tanévben nyújtott kimagasló tanulmányi és sport eredményéért Havasi Marcell Milán 6/2 osztályos tanulónak Balogh Zoltán Miniszter Úr a Magyarország Jó tanuló jó sportolója címet adta át. 

További 3 kitüntetett tanulónk Kocsis Botond 6/2., Sárközy Kinga 10/1., és Tóbis Anita Orsolya 9/3.

Az oklevelek itt tekinthetők meg.

 

Tájékoztató a 2017. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban használható történelmi atlaszokról

A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a 40/2002. OM rendelet rendelkezik. (A hatályos jogszabály elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsg....) Ennek 3.§-a a 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára vonatkozóan oldotta fel az általános rendelkezést.

A fentiek értelmében a 2017. október-novemberi vizsgaidőszaktól már csak "az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz" használható a történelem érettségi vizsgákon.

Oldalak

Feliratkozás Miskolci Herman Ottó Gimnázium RSS csatornájára