A MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT -Miskolci Herman Ottó Gimnázium- pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Matematika-fizika szakos középiskolai tanár munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Matematika és fizika tantárgyak oktatása négy- öt- illetve nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályokban. Érettségire való felkészítés, tehetséggondozás.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Miskolc

Álláshirdető szervezet bemutatása:
Munkavégzés helye: Miskolci Herman Ottó Gimnázium (3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.)
Jelentkezés benyújtásának módja: postai benyújtás esetén Miskolci Herman Ottó Gimnázium 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21. címre, e-mail esetén Madarász Péter igazgató úr részére titkarsag@hermangimnazium.hu címen. További tájékoztatást Madarász Péter igazgató nyújt a 06/30/359-4974 telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázó nyilatkozata arról, ha Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programban vett részt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:
7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, m.n.s., matematika-fizika szakos középiskolai tanár
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
Előny 1-3 éves középiskolai oktatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Részletes szakmai önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.08. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.10. 23:59
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Categories: Tájékoztató