Herman Ifjúságáért Alapítvány

Taneszközök vásárlását, tanulmányi utak szervezését, tanulmányi versenyeken való részvételt, Herman hét programjait, kiállítások részvételét, sportprogramok szervezését támogatja.

3525 Miskolc, Tízeshonvéd utca 21.
Adószám: 18402270-1-05
Bankszámlaszám: 11734004-20348928

Herman Ottó Gimnázium Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány

Sportprogramok illetve házi bajnokságok részvételét, sporteszközök beszerzését, sport táborok szervezését, tanulmányi utak szervezését támogatja.

3525 Miskolc, Tízeshonvéd utca 21.
Adószám: 18419221-1-05
Bankszámlaszám: 11994002-02408741-00000000

Herman Öregdiák Alapítvány

Elősegíti és támogatja a gimnáziumban végzett tanulók kapcsolattartását tanáraikkal és a jelenlegi diákokkal. Rendezvényeket, programokat, találkozókat szervez.

3525 Miskolc, Tízeshonvéd utca 21.
Adószám: 19051200-1-05
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-83202261