Felvételi

Tájékoztató a 8 osztályos gimnáziumba jelentkezőknek a szóbeli vizsgáról.

Kedves Felvételizők!

Szeretettel várunk titeket a pénteki szóbeli felvételire a mellékelt beosztás szerint.

Kérjük, hogy a beosztás előtt 15 perccel érkezzetek meg, és hozzatok magatokkal íróeszközt és diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

A szóbeli felvételihez mindenkinek sok sikert kívánunk.

Iskolavezetés

KIFIR - Jelentkezési lap 4. osztályosok számára

A KIFIR jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelő lapját vagy másolatát. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon a 9. pontban - Tanulmányi eredmények táblázatban a 3. év végi és a 4. félévi eredményeket tüntessék fel magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, természet- vagy környezetismeret és idegen nyelv tantárgyakból. A 4. osztály félévi értesítőjéről fénymásolatot kérünk. 

Oldalak