In memoriam Csorba Piroska

Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy 2024. január 16-án, életének 72. évében elhunyt Csorba Piroska költő, író, tankönyvszerző, legendaíró, városunk Pro Urbe díjas kiválósága, kitüntetések és díjak birtokosa, a Herman Ottó Gimnázium egykori tanára.

Nekünk Csorba Piroska a kollégánk volt. Hermanos tanári pályafutása együtt kezdődött a nyolcosztályos képzésünkkel.

Sokan sokat tanultunk tőle, hiszen addig a tantestület nem találkozott a tízéves korosztállyal. Módszertani gazdagságával, a kicsiknek írt tankönyvsorozatával, ötleteivel, személyes példájával megtanította a Hermant kisgimnazistákat tanítani.

Rendkívül fontos volt számára az, hogy a tanítványai olvassanak, megismertette velük – gyakran kötelező jelleggel – a klasszikus és kortárs gyermekirodalmat. Olvasókat nevelt, és írók kerültek ki a keze alól. Észrevette diákjaiban a tehetséget, és szárnyakat adott a repüléshez.

Emlékét, személyiségét, tanári és emberi habitusát generációk őrzik: diákok, szülők, tanárrá lett tanítványok, alkotótársak, pályatársak, és mi, utolsó munkahelyének kollégái.

Végső nyugalomra 2024. január 27-én, szombaton helyezik a szuhakállói temetőben

Nyugodj békében, Piroska!

Categories: Iskolaélet