Tanulói észrevétel

A dolgozatok javítására vonatkozóan február 1-jén 8-16 óráig írásban észrevételt lehet tenni, az itt található nyomtatvány kitöltésével: Tanulói észrevétel nyomtatvány.
Ezt elektronikusan kell eljuttatni a titkárságra (titkarsag@hermangimnazium.hu). A beérkezett kérelmeket az iskola február 2-án 16 óráig írásban elbírálja. A bírálatról készült határozatot elektronikus úton juttatjuk el az észrevételt benyújtó számára. Ha a szülő az észrevétel elbírálását nem fogadja el, akkor az iskola az Oktatási Hivatalhoz továbbítja az újbóli szülői észrevételt, ahol 3 munkanapon belül végleges döntés születik.

Kedves Szülők, felvételiző Diákok!

A felülbírált dolgozatok értékelő lapját a tanév rendje szerinti időpontig, legkésőbb február 8-ig postán küldjük meg a vizsgázó számára.

A szóbeli vizsgára az eredmények ismeretében kell beadni a jelentkezési lapot 2021. február 19-ig, mely kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben előállított felvételi lap lehet. Kézi kitöltésre nincs lehetőség.


Információk a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők számára

A felvételi szóbeli vizsga 2021. február 26-án (pénteken) 8 órakor kezdődik.
A szóbeli vizsga beosztása a hermangimnazium.hu honlapon tekinthető meg február 25-től. A szervezés részletei a vírushelyzettől függenek, később adunk erről tájékoztatást.
Kérjük, hogy a tanuló a beosztás szerinti időpontnál negyedórával korábban érkezzen meg, erről külön értesítést nem küldünk!


Információk a négy évfolyamos képzésre jelentkezők számára

A felvételi szóbeli vizsga 2021. március 1-jén (hétfőn) 8 órakor kezdődik.
A szóbeli vizsga beosztása a hermangimnazium.hu honlapon tekinthető meg február 26-tól. A szervezés részletei a vírushelyzettől függenek, később adunk erről tájékoztatást.
Kérjük, hogy a tanuló a beosztás szerinti időpontnál fél órával korábban érkezzen meg, erről külön értesítést nem küldünk!


Kedves Szülők, felvételiző Diákok!

A jelentkezők nagy számát tekintve érthetően nagy izgalommal várják az eredményeket. Igyekszünk gyorsan és pontosan elvégezni az értékelést, de a vállalt határidőknél hamarabb nem áll módunkban felvilágosítást adni.

Az értékeléssel kapcsolatos bizalmat a rendeletek által megengedett legnagyobb nyilvánosság biztosításával szeretnénk továbbra is fenntartani. Kérjük, kövessék figyelemmel az iskola honlapját ahol minden tájékoztatást igyekszünk megadni.

A Miskolci Herman Ottó Gimnázium Igazgatósága